× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Siemiradzki - Med

Oddział Ogólnodostępnych Usług Medycznych Chirurgii Jednego Dnia - Ośrodek Diagnostyczno-Zabiegowy

Informacje o komórce

Zakład udzielający świadczeń jednodniowych

Oddział/zespół chirurgii jednego dnia

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie "jednego dnia"

Zakres świadczonych usług:

  • Chirurgia ogólna


Adres

12-634 22 22
Siemiradzkiego 1
31-137 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1